รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration)

บริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด มีบริการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการ แต่อย่างไรละถึงจะเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หากดูตามกฎหมายแล้ว บริษัทที่มีรายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องไปจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร ซึ่งตรง 1.8 ล้านนี้จะเป็นส่วนของรายได้นะครับไม่ใช่ส่วนของกำไร ดังนั้นถ้าเรามีรายได้ใกล้ๆ 1.8 ล้านบาท แล้วก็ควรจะรีบไปจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นตอนนี้ก็เข้าช่วงกลางปีแล้ว เรามีรายได้เข้ามา 1.4 ล้านกว่าบาทและคาดว่าจะเกิน 1.8 ล้านบาทภายในสิ้นปี ทางเราก็แนะนำให้ไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มรอไว้เลย

จริงๆแล้วบริษัทอาจจะมีความจำเป็นทางอ้อมที่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที แม้จะมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท เพราะลูกค้าเจ้าใหญ่ๆ ส่วนมากมักจะคาดหวังว่าคู่ค้าของเขาจะจด VAT ด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากเราจะสามารถนำภาษีซื้อไปหักลบกับภาษีขายได้แล้ว การจด VAT เองก็จะทำให้ทางบริษัทดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วย

เราจะเห็นได้ว่าการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นทำให้มีงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายส่วน รวมถึงค่าทำบัญชีและยื่นภาษีรายเดือนของสำนักงานบัญชีอีกด้วย แต่เราก็ไม่ควรท้อ เพราะสุดท้ายหากเรารายได้เกิน 1.8 ล้านบาทก็ต้องเข้าระบบอยู่ดี และหากเรามองไปรอบๆ ธุรกิจส่วนใหญ่ก็จดภาษีมูลค่าเพิ่มกันทั้งนั้น และเราทุกคนก็มีความฝันที่ว่าบริษัทเราจะมีรายได้ที่มากกว่า 1.8 ล้านบาทแน่นอน เพราะฉะนั้นเลือกเวลาให้ดี ให้ถูกต้อง และจดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสบายใจได้เลย

หากลูกค้าต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางบริษัทของเราก็มีการให้บริการในส่วนนี้เช่นกัน โดยทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการจัดการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วน

เอกสารเบื้องต้นที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมให้กับทางบริษัท

(1) คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01

(2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนาดังกล่าว

(3) บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว

(4) สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย คำขอหมายเลขบ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

(5) หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล)

(6) หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคล)

(7) บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

(8) แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการจำนวน 2 ชุด

(9) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ประมาณ 20-30 วันภายหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางกรมสรรพากรจะส่งแบบ ภพ.20 มายังสถานประกอบการของลูกค้า เพื่อแสดงว่ากิจการของลูกค้าได้ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ลูกค้าอาจนำใบทะเบียนนั้นใส่กรอบแล้วติดไว้ ณ สถานประกอบการของลูกค้าได้เลย

ภายหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ลูกค้าจะต้องทำบัญชีแบบรัดกุมที่สุด เพราะไม่เช่นนั้นอาจะเสียสิทธิ์ที่ตนควรจะได้รับในทางภาษี หรือโดนค่าปรับต่างๆกรณีไม่ได้นำส่งแบบ หรือนำส่งล่าช้าอีกด้วย หากลูกค้าไม่สะดวก หรือไม่มีความชำนาญ บริษัทของเรามีบริการทำบัญชีรายเดือนและยื่นภาษี ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,900 บาท

 

เราให้คุณได้มากกว่าการให้บริการ ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานสากล

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ตรง

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)