รับรองเอกสาร บริการทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notatrial Services

บริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด มีบริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารต่างๆ รับรองคำแปล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองสำเนาเอกสารต่างๆ และการรับรองอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งการลงชื่อเป็นพยานในเอกสารนั้นๆด้วยในราคาที่ไม่แพง แต่ได้งานที่เนี๊ยบ ถูกต้อง เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

มารู้จักกันก่อนว่า ใครกันนะที่มีอำนาจรับรองลายมือชื่อและเอกสาร!!

ในประเทศไทย ผู้ที่มีอำนาจในการรับรองลายมือชื่อและเอกสารทางกฎหมาย คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial Services Attorneys ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะมีอำนาจการรับรองเอกสารและลายมือชื่อได้

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร

  – รับรองลายมือชื่อโดยรับรองว่าบุคคลนั้นๆ คือ ผู้ที่มาลงชื่อจริง
  – รับรองลายมือชื่อโดยพิมพ์ไว้ด้านหลังของเอกสาร
  – รับรองการลงลายมือชื่อของผู้แปลเอกสาร

 • รับรองสำเนาเอกสารแบบทั่วไป รับรองสำเนาโดยเทียบกับต้นฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารเฉพาะฉบับ

  – การรับรองสำเนาของเอกสารว่าตรงกันกับต้นฉบับ
  – การรับรองสำเนาเอกสารและลายมือชื่อของผู้ลงนามในสำเนาเอกสารนั้นโดยพิมพ์ข้อความไว้หลังของสำเนาเอกสาร

 • รับรองเกี่ยวกับนิติบุคคล

เช่น รับรองสำเนาหนังสือรับ สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ รับรองรายการจดทะเบียนจัดเบียนจัดตั้ง รับรองข้อบังคับ รายงานการประชุม รับรองใบหุ้น รับรองบัญชีผู้ถือหุ้น รับรองการจัดทำสัญญาหรือหนังสือต่างๆในนามของบริษัท รับรองอำนาจกรรมการในหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารที่ไม่ใช่ Original อื่นๆ

 • การรับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล/นิติบุคคล

  – การรับรองตัวบุคคล
  – การรับรองลายมือชื่อของกรรมการที่มีอำนาจ
  – การรับรองลายมือชื่อ ตำแหน่งและอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อ
  – การรับรองฐานะนิติบุคคล ตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร

 • รับรองการทำ Power Of Attorney หรือหนังสือแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในต่างๆประเทศ
 • รับรองเฉพาะเรื่อง รับรองการทำสัญญา การทำหนังสือต่างๆ
 • รับรองการให้ถ้อยแถลงหรือการสาบาน
 • รับรองเอกสาร Banl Statement
 • รับรองสำเนางบการเงิน
 • และเอกสารอื่นๆ

อัตราค่าบริการของเรา

ค่าบริการการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ เริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อฉบับ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสำหรับงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

กรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อเรา