Atikarn Bhumibhamorn

Atikarn Bhumibhamorn

Business Lawyer

Immigration Law

กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายภาษีอากร

จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แปลเอกสารIntroduction

Atikarn Bhumibhamorn

กรรการบริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด
และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงด้านบัญชีและภาษีอากร
ความมุ่งหวัง

ดิฉันรักในงาน และศรัทธาในความมุ่งหวังของลูกค้าทุกท่าน

ดังนั้นงานใดๆที่ออกจากบริษัท ดิฉันมั่นใจว่า มันต้องเป็นงานที่สุดยอด

คำว่าสุดยอด หมายถึง งานนั้นคืองานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์จากงานนั้นอย่างแท้จริง

 

และนี่คือความตั้งใจและความมุ่งหมายในงานของดิฉันที่มีให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความตั้งใจ