• Chatchaval Legal and Accounting Advisory
  • 095-7894454 or 065-4266563
  • chatchavalgroup.advisory@gmail.com

Welcome to Chatchaval Legal and Accounting Advisory CO., LTD. เพราะเราคือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชีแบบครบวงจร ONE STOP SERVICE

การันตีงานคุณภาพระดับสากล - ถูกต้องชัดเจนตรวจสอบได้ - ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี - ราคามิตรภาพ - ติดต่อสะดวก บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทของเราให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ วางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย บัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร

ด้วยทีมงานคุณภาพ ให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คุณ ทำให้คุณมีเวลาดูแลบริหารจัดการกิจการของท่านได้อย่างต่อเนื่องและไร้กังวล

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสำหรับงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า

ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ถูกต้อง โปร่งใสได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทของเราเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ธุรกิจ SME และนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก

สนใจติดต่อเราที่นี่

Tel. 095-7894454 หรือ 065-4266563 หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line : Chatchavalsupport  (กดที่นี่)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

OUR SERVICES !!!

บริการนำส่งงบการเงิน

ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท

Read More

ยื่นคำขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Business License)

ค่าบริการเริ่มต้น 40,000 บาท

Read More

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์

ค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

Read More

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration)

ค่าบริการเริ่มต้น 3,900 บาท

Read More

รับตรวจสอบบัญชี AUDITING

ค่าบริการเริ่มต้น 8,000 บาท

Read More

รับทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษีแบบมืออาชีพ

ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท

Read More

รับยื่นขอ VISA / ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน Work-Permit

ค่าบริการเริ่มต้น 6,900 บาท

Read More

รับรองเอกสาร บริการทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notatrial Services

ค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท

Read More

วางแผนภาษี เสียภาษีน้อยลง มีกำไรมากขึ้น (Tax Planning)

ค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บาท

Read More

ทำไมต้องเลือกเราเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณ!

1. บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพซึ่งตรวจประเมินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชื่อถือ 100%

2. เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร ที่มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัท BIG4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ออกจากเรานั้น จะเป็นงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และอยู่ภายใต้การควบคุมงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทนายความผู้เชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ

3. เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและมีการอัพเดทกฎหมายที่ออกใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะจ่ายภาษีน้อยกว่า ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

4. บริษัทของเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการค้าของคุณจะเป็นความลับอย่างแน่นอน

5. บริษัทของเรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ว่า หากคุณมีข้อสงสัยประการใด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและหาคำตอบในสิ่งที่คุณต้องการโดยเร็วที่สุด

ติดต่อเราได้ที่นี่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่)

ขั้นตอนติดต่องานกับเรา!!

ก่อนการเริ่มงาน ทางบริษัทกับลูกค้าจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อประชุมขอบเขตงานก่อน เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล โดยบริษัทมีช่องทางการติดต่องานหลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานทางอีเมลล์ หรือ Official Line หรือผ่าน Facebook Official Page ของบริษัท

การติดต่อนัดหมายเพื่อสรุปรายละเอียดของงานและประเมินราคา

ภายหลังประชุมและสรุปของเขตของงานแล้ว จากนั้นทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดของการให้บริการไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบขอบเขตงานและข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อลูกค้าตรวจสอบเห็นว่า ข้อมูลถูกต้องตามความประสงค์แล้ว จากนั้นทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาบริการไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องลมนามในเอกสารจ้างงานและแจ้งให้ทางบริษัททราบผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มงานทางลูกค้าจะต้องชำระมัดจำ 50% ผ่านบัญชีของบริษัท ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนแล้วในใบเสนอราคา

ขอเอกสารประกอบ จัดทำเอกสาร วางแผนเวลา และส่งเอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์เพื่อนำไปจดทะเบียนหรือนำส่งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เมื่อมีการเซ็นต์สัญญาจ้างงานและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มงานทันที โดยบริษัทอาจขอเอกสารเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวกรรมการ สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่ รูปถ่าย เอกสารทางบัญชีต่างๆ เป็นต้น หรือ กรณีการจดทะเบียนต่างๆ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบ questionnaire ที่ทางบริษัทส่งให้อย่างละเอียด และลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลนั้นกลับมาให้กับทางบริษัท เพื่อดำเนินการต่อไป ระยะเวลาการในจัดทำเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ระยะเวลาบังคับตามกฎหมาย และระยะเวลาที่ลูกค้าส่งข้อมูลเอกสารมาให้กับทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการเริ่มงาน

ตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนยื่นต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

เมื่อจัดทำเอกสารครบถ้วน ทีมงานของเราจะมีฝ่ายรีวิวเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนจดทะเบียน เพื่อให้งานของลูกค้ามีมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทจะเรียบเก็บเงินค่าบริการครั้งสุดท้าย เมื่อชำระเรียบร้อย จึงจะนำส่งหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อทางบริษัทนำส่ง หรือจดทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะมีการส่งรายงานอัพเดทความสำเร็จของงานให้แก่ลูกค้าก่อนนำส่งเอกสาร Original กลับคืนแก่บริษัทของลูกค้าเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการ

OUR CUSTOMERS!!!

บริการด้านกฎหมาย

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME ผู้ประกอบการออนไลน์

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการ อำนาจกรรมการ หุ้นส่วน แก้ไขบริคณห์สนธิ เพิ่มลดทุนจดทะเบียน เพิ่มลดสาขา แก้ไขวัตถุประสงค์ เลิกและชำระบัญชี

การทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารทางกฎหมายโดย Noratial Services Attorney แปลเอกสารทางกฎหมายพร้อมรับรองคำแปล

การขอใบอนุญาติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Business License) ยื่นขอ VISA ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ

การดำเนินคดีฟ้องแพ่ง อาญา ศาลพิเศษต่างๆ บริการด้านสัญญา ทำสัญญา หนังสือทวงถาม สัญญาจ้าง หนังสือยินยอม ใบโอนหุ้น ใบหุ้น ทำสมุดทะเบียนหุ้น

บริการจัดประชุมและทำรายงานการประชุมในวาระต่างๆ และบริการด้านกฎหมายอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการหารือข้อกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย หรือให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

รับทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี สรุปแบบและนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จัดทำรายงานและตรวจสอบภาษีซื้อ-ภาษีขาย และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

บริการบันทึกบัญชีแบบมืออาชีพและได้มาตรฐาน รับตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดการประชุมงบการเงินประจำปี

วางระบบบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง ตรงตามาตรฐานการบัญชี ภายใต้ประมวลรัษฏากรกำหนด อย่างเป็นระบบและมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์การทำงาน ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และความใส่ใจในทุกรายละเอียดในงานนั้น

ทำให้บริษัทของเราผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

จนเป็นที่ชื่นชมและไว้วางใจแก่ลูกค้าของเราจำนวนมาก

ทีมงาน บริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด ขอสัญญาว่า

เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของเรา

เพื่อให้บริการและผลิตผลงานที่มีประสิทธภาพ

ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

คำติชมจากลูกค้าของเรา

Meet Our Advisors

ดิฉันรักในงาน และศรัทธาในความมุ่งหวังของลูกค้าทุกท่าน

ดังนั้นงานใดๆที่ออกจากบริษัท ดิฉันมั่นใจว่า มันต้องเป็นงานที่สุดยอด

คำว่าสุดยอด หมายถึง งานนั้นคืองานที่ถูกต้อง ครบถ้วน

และลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์จากงานนั้นอย่างแท้จริง

และนี่คือความตั้งใจและความมุ่งหมายในงานของดิฉันที่มีให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความตั้งใจ

Free Consultation

Tel. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

    OUR PARTNERS

    โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราไว้วางใจและเลือกใช้สำหรับลูกค้าของเรา